skip to Main Content

Website Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website, bereikbaar via https://colorscan.nl, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te betreden. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikslicentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op de website van Colorscan BV te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel en tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor enig commercieel doel of voor enige openbare vertoning;
  • pogen om software op de website van Colorscan BV reverse te engineeren;
  • enig auteursrecht of andere eigendomsaanduidingen uit de materialen verwijderen; of
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server.

Dit laat Colorscan BV toe om te beëindigen bij schendingen van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt ook uw kijkrecht beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, of het nu in gedrukte of elektronische vorm is.

3. Disclaimer

Alle materialen op de website van Colorscan BV worden “zoals ze zijn” aangeboden. Colorscan BV geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af. Bovendien doet Colorscan BV geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of enige sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Colorscan BV of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zal ontstaan door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Colorscan BV te gebruiken, zelfs als Colorscan BV of een geautoriseerde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Fouten

De materialen die op de website van Colorscan BV verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Colorscan BV belooft niet dat enig materiaal op deze website nauwkeurig, volledig of actueel is. Colorscan BV kan de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Colorscan BV verbindt zich er niet toe de materialen bij te werken.

6. Links

Colorscan BV heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Colorscan BV van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden van de Site

Colorscan BV kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Algemene Voorwaarden.

8. Uw Privacy

Lees ons Privacybeleid.

9. Toepasselijk Recht

Elke claim met betrekking tot de website van Colorscan BV wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicten van wetten.